DATOVÉ SÍTĚ

Datové sítě jsou v dnešní době již nedílnou součástí komunikačních řešení.

Datová síť představuje souhrn technických prostředků, které realizují spojení a výměnu informací mezi aktivními prvky datové sítě. Umožňuje tedy uživatelům vzájemnou komunikaci, za účelem sdílení dat.

Zajistíme pro Vás kompletní zřízení, a zapojení strukturované kabeláže, konfiguraci aktivních prvků v síti, zabezpečení datové sítě, změření strukturované kabeláže pomocí certifikovaného měřícího přístroje, a následně Vám předáme protokol o naměřených hodnotách.

Příklad nabízených služeb:

  • Analýzu stávajícího stavu datové sítě
  • Zjištění vašich potřeb
  • Návrh optimálního řešení
  • Realizaci strukturované kabeláže, bezdrátové sítě, optického vedení…
  • Změření kabeláže certifikačním měřícím přístrojem
  • Vytvoření dokumentace
  • Následný servis