KAMEROVÉ SYSTÉMY

Kamerový systém je primárně určený pro dohled, a dozor v budovách i vně, nebo v areálech, a prostorech pro volnočasové aktivity. Instalace a aplikace systému může sloužit k prevenci či zpětnému dohledání nežádoucích aktivit  nežádoucích osob.
Systém umožňuje multi-uživatelský přístup, kdy do systému lze definovat přístupová práva a lze zaručit přihlášení pouze pro autorizované osoby. Do systému lze přistupovat i vzdáleně z mobilních zařízení, např. pro správce systému, nebo vedoucí organizací, kde je kamerový systém instalován.

Kamerový systém umožňuje inteligentní funkce při kterých dokáže také odesílat upozorňující emaily jako například:

  • Hlídaní průchodu místa
  • Hlídání předmětů
  • Detekci rozostření
  • Detekci pohybu
  • Počítaní lidí